a
a

Emma Marie

and

Roko Button

15. October 2018.

at 7 o’clock in the evening
Villa Macadamiana second at Marianberg
Hilltop Dr Menomonee Falls, WI 53051 US

yukarı
a

İlker Yapıcı

Fotoğrafçılıkta Sadelik

Fotoğrafta verilen mesajı en iyi yansıtan kompozisyon sadeliktir. Sınırsız görünüm olanağı ve seçenekler içerisinden tercih edilmiş bir alan yatay ya da dikey olarak çerçevelenerek fotoğrafik görüntüyü oluşturur. Bu nedenle fotoğraf, bir ayıklama sanatı (çıkarımsal sanat) olarak kabul edilmektedir. Bir reklam filminde bile sade bir ortam insanlara mesajı daha fazla vermektedir. Fotoğrafın çerçevesi içerisinde bulunan az sayıdaki nesne ve obje izleyene çok şey anlatabilir. Bununla birlikte sayı çoğaldıkça izleyenin zihninde bir bilgi ve mesaj karmaşası söz konusu olacaktır. Fotoğrafın içindeki çokluk, ilginin dağılmasına ve fotoğrafta verilmek istenen mesaj ya da bilginin etkisinin azalmasına neden olmaktadır.